f) Procesele-verbale ale ședințelor autorității deliberative