Componenta

STRUCTURA  CONSILIULUI LOCAL ALES LA DATA DE 05.06.2016:

– SERBAN GHEORGHE-PSD

– NICOLAE CONSTANTIN- PSD

– FLOREA ALEXANDRU- PSD

– GHEORGHE NICOLAE- PSD

– RADUTA EMIL- PSD

– DUMITRU FLORENTINA- PSD

– NEAGU MARIN- PNL

– LIXANDRU MARIN- PNL

– SANDU AURELIA DOINA- PNL

– CIUREANU AUREL- PNL

– DUMITRESCU STELIAN- PNL

 

COMISII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL:

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,  administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț;

2. Comisia pentru învățământ , sănătate,  protecție socială,  activități sportive și de agrement.

3. Comisia juridică, administrație publică  locală,  apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor.